วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

งานทอดผ้าป่าสามัคคีและงานประเพณีสงกรานต์ปี2555

              ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ 12 เม.ย 2555 ที่ผ่านมาที่วัดคลองแดน โดยมี ฯพณฯ   ท่านนายถาวร เสนเนียมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีท่าน สส.นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้วร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วยและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความร่วมมือในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยมีท่านพระครูรัตนสุตากร เจ้าอาวาสวัดคลองแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทอดผ้าป่าครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มของ นายวิเชียร แก้วยี่ ที่เห็นว่าศาลาอเนกประสงค์ของวัดคลองแดนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นมีอยู่ไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้น อาตมาจึงได้เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในงานพิธีทอดผ้าป่ามาให้ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ดูกัน...


    ภาพงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดคลองแดนเมื่อวันที่13 เม.ษ 2555ที่ผ่านมาครับและภาพประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ศาลาสุขสวัสดิ์ ต.คลองแดนเมื่อวันที่15 เม.ษ 2555โดยความร่วมมือของคณะอบต.และผู้ใหญ่บ้านอีกทั้งผู้ให้การช่วยเหลือการจัดงานอีกหลายท่าน โดยไฮไลน์ของงานนี้ก็คือมีการแสดงหนังตะลุุงในตอนค่ำ หนังตะลุงที่มาเล่นก็ชื่อ หนังน้องไฉ ส.สำนวนทอง ซึ่งหนังน้องไฉ ส.สำนวนทองก็เป็นคนคลองแดนเหมือนกันแต่ได้ไปตั้งครอบครัวอยู่ที่ปากพยูน จ.พัทลุง